Kontakt

 

Strona główna Jak się zgłosić Co dalej FAQ Harmonogram Formularze Filmy i zdjęcia Regulamin Kontakt

Uprzejmie informujemy, że w świetle postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw nr 5 poz. 46 rozdz. 3 §8 pkt 1 skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu lub poczty elektronicznej niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kontakt na adres poczty elektronicznej – absolutorium@put.poznan.pl