FAQ

 

Strona główna Jak się zgłosić Co dalej FAQ Harmonogram Formularze Filmy i zdjęcia Regulamin Kontakt

1. Po co jest absolutorium?
Pomysł na zorganizowanie absolutorium, zrodził się z wewnętrznej potrzeby nadania uroczystego charakteru zakończeniu studiów. Każdy student przeżywa inaugurację, jest to dla niego moment wyjątkowy i szczególny. Dlatego zakończenie studiów nie powinno być gorsze! Pozwala ostatni raz spotkać się w gronie znajomych z roku, oficjalnie podziękować nauczycielom akademickim i rodzicom za 5 lat pracy, jaką włożyli w nasz wykształcenie.

2. Czy udział w absolutorium jest obowiązkowy?
Nie. W tej uroczystości biorą udział tylko chętne osoby.

3.Czy muszę być po egzaminie magisterskim, żeby wziąć udział w Absolutorium?
Nie. W absolutorium Politechniki Poznańskiej mogą brać udział wszyscy studenci, którzy w danym roku akademickim kończą studia, nie trzeba być po obronie pracy magisterskiej ponieważ Dziekan wręcza podczas uroczystości pamiątkowe tableau lub karty absolutoryjne.

4.Czy jest możliwość zamówienia samego tableau lub karty absolutoryjnej bez udziału w absolutorium?

Nie ma takiej możliwości.

5. Gdzie odbywa się uroczystość?
Uroczystość odbywa się Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Czy na absolutorium dostanę dyplom?
Nie, uroczystość absolutoryjna ma charakter symboliczny i nie jest równoznaczna z ukończeniem studiów. Na uroczystości otrzymuje się tableau lub kartę absolutoryjną oraz biret na własność.

7. Kto przemawia w imieniu absolwentów?
Zazwyczaj jest to starosta, który zgłosi się do Uczelnianego Centrum Kultury jako pierwszy. Na danej uroczystości (nawet, jeśli jest to uroczystość dla dwóch Wydziałów) przemawia tylko jeden student, ale robi to w imieniu wszystkich absolwentów.

8. Czy birety i togi mają rozmiary?
Biret jest w rozmiarze uniwersalnym. Posiada gumkę, która nie pozwala mu się zsunąć z głowy. Togi są również w uniwersalnym rozmiarze.

9. Czy można robić zdjęcia na absolutorium?
Podczas uroczystości zdjęcia wykonuje profesjonalny fotograf. Będzie je można pobrać z tej strony internetowej.

10. Czy można nagrywać film na absolutorium?

Podczas uroczystości profesjonalny operator będzie rejestrował film w wysokiej rozdzielczości. Film również będzie do pobrania z tej strony.

11. Czy w absolutorium biorą udział wszyscy wykładowcy?
Dziekani  oraz szefowie najważniejszych jednostek wydziałowych zostają zaproszeni przez Uczelniane Centrum Kultury. Na każdym absolutorium pierwsze rzędy miejsc zarezerwowane są dla wykładowców i innych pracowników Wydziału, którzy chcą uczestniczyć w uroczystości. Jeżeli studenci życzą sobie zaprosić swoich prowadzących, mogą zrobić to bezpośrednio, ustnie – nie ma natomiast specjalnie przygotowanych zaproszeń.

12. Czy mogę zaprosić rodzinę lub przyjaciół?
Tak, na absolutorium można zaprosić 5 gości. Zaproszenia odbiera starosta w biurze UCK.

13. Czy przewidziane są kwiaty dla dziekanów i kto je wręcza?
Kwiaty dla dziekanów i prodziekanów studenci organizują we własnym zakresie i wręczają je bezpośrednio po uroczystości absolutoryjnej.

14. Skąd i kiedy mogę odebrać togę i biret ?
Togi i birety są wydawane w szatni przed uroczystością. Po uroczystości togę oddajemy, a biret zostawiamy dla siebie.

15. Gdzie siedzę podczas uroczystości ?
Abiturienci siedzą razem w Auli w środkowym rzędzie. Bezpośrednio przed uroczystością pracownicy UCK wskazują miejsca.

16. Gdzie siedzi osoba przemawiająca podczas absolutorium ?
Taka osoba siedzi razem ze swoją grupą w środkowych rzędach. Z powodów organizacyjnych wskazane byłoby, gdyby usiadła na miejscach przy przejściu.

17. O której trzeba przyjść do Centrum Wykładowego w dniu absolutorium?
Prosimy, by przyjść nie później niż 30 min przed uroczystością.

18. Od której godziny będą wpuszczane osoby przeze mnie zaproszone ?
Osoby zaproszone mogą od razu po przyjściu wchodzić na salę.

19. Gdzie można zaparkować?

Goście i absolwenci parkują na ogólnodostępnych miejscach parkingowych, wzdłuż ulicy Piotrowo oraz przy ulicy Berdychowo (obok Wydziału Technologii Chemicznej).

20. Czy dziecko potrzebuje zaproszenia?

Dziecko, które nie będzie zajmowało osobnego miejsca nie potrzebuje zaproszenia.

21. Czym różni się tableau od karty absolutoryjnej?
Karta absolutoryjna zawiera tylko informacje o osobie kończącej studia, natomiast tableau zawiera informacje i zdjęcia: Władz Uczelni, Władz Wydziału, wszystkich prowadzących zajęcia oraz tych koleżanek i kolegów z roku, którzy podczas rejestracji wybrali opcję „tableau”.

Wzór karty absolutoryjnej i tableau – zdjęcia poglądowe: